Stadsbank Oost Nederland als onpartijdige intermediair

Snel één van onze medewerkers spreken? Wij zijn telefonisch bereikbaar op 088 - 766 3666

Schuldeisers

Stadsbank Oost Nederland als onpartijdige intermediair

Ben je als schuldeiser genoemd in een dossier en heb je recht op vordering, dan behartigt Stadsbank Oost Nederland het belang van schuldenaar en schuldeiser als onafhankelijke intermediair. Wij kiezen geen partij.

 De stappen op hoofdlijnen

  • In kaart brengen schuld van schuldenaar. Hoe hoog is de schuld en waar is de schuld? Is deze in eigen beheer, bij een incassobureau of bij een deurwaarderskantoor?
  • Voorstel op basis van afloscapaciteit van de schuldenaar.
  • Als schuldeiser beslis je of je akkoord gaat met dit voorstel. Onze consulent biedt het hoogst haalbare voorstel aan dat mogelijk is namens de schuldenaar.
  • Na akkoord wordt de schuldregeling gestart. We blijven je op de hoogte houden.
  • Als je weigert kan de rechter zich beroepen op een dwangakkoord via een minnelijk traject. Wordt er geen dwangakkoord uitgesproken? Dan kan de schuldregeling niet opgestart worden. In dat geval moet de schuldenaar beslissen of hij wil toetreden tot de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp). Meer informatie vind je op Wsnp.

Convenanten als win-win situatie

We vinden het belangrijk dat onze klanten (schuldenaars) de kans krijgen om een succesvol minnelijk traject te starten (lees: zonder tussenkomst van de rechter). Om deze slagingskans te verhogen, heeft Stadsbank Oost Nederland convenanten gesloten met een aantal schuldeisers. Denk aan het tijdelijk stopzetten van verdere invorderingsmaatregelen.

Wil je meer weten over de mogelijkheden van een schuldregelingstraject en welke rechten en plichten jij hebt als schuldeiser? Neem gerust contact met ons op.

Ik ben schuldeiser en wil graag meer informatie.